Saturday, December 10th
12:30 AM EST
Patch 5.12
Betting
Anonymous Betting & Instant Crypto Withdrawals
Ended
Streams
No stream available
VODs
Not yet available
Maps/Stats
All Maps
1 Pearl
2 Haven
3 N/A
13
South Built Esports
7 / 6
Pearl
40:03
Stream Raiders Nacague
5 / 1
6
SBE
NCG
1
0-1
2
0-2
3
1-2
4
1-3
5
2-3
6
2-4
7
3-4
8
4-4
9
5-4
10
5-5
11
6-5
12
7-5
13
8-5
14
9-5
15
9-6
16
10-6
17
11-6
18
12-6
19
13-6
20
21
22
23
24
All
Attack
Defend
R ACS K D A +/– KAST ADR HS% FK FD +/–
phoenix
1.70 2.25 1.38 325 401 282 22 12 10 / 9 2 7 / 5 0 5 +13 +10 +3 74% 71% 75% 188 219 170 31% 44% 24% 3 1 2 1 0 1 +2 +1 +1
kayo
1.42 1.08 1.62 314 257 347 20 6 14 / 14 6 8 / 5 4 1 +6 0 +6 89% 100% 83% 217 146 258 26% 17% 30% 4 2 2 2 1 1 +2 +1 +1
fade
1.19 1.51 0.99 216 304 166 15 7 8 / 13 5 8 / 9 5 4 +2 +2 0 74% 86% 67% 133 179 107 35% 38% 32% 0 0 0 2 1 1 -2 -1 -1
chamber
1.19 1.12 1.24 220 165 252 15 4 11 / 11 3 8 / 3 2 1 +4 +1 +3 74% 86% 67% 132 111 144 26% 36% 22% 4 1 3 3 1 2 +1 0 +1
astra
0.82 0.90 0.78 136 78 170 9 2 7 / 13 5 8 / 8 5 3 -4 -3 -1 63% 71% 58% 77 41 98 23% 10% 29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R ACS K D A +/– KAST ADR HS% FK FD +/–
viper
1.03 1.23 0.69 208 264 113 15 12 3 / 15 9 6 / 8 5 3 0 +3 -3 79% 83% 71% 135 179 60 36% 36% 40% 1 1 0 0 0 0 +1 +1 0
astra
0.84 0.99 0.60 250 251 251 17 11 6 / 16 9 7 / 2 2 0 +1 +2 -1 74% 67% 86% 164 170 154 30% 28% 36% 2 0 2 1 1 0 +1 -1 +2
fade
0.74 0.78 0.69 223 229 213 13 9 4 / 18 11 7 / 4 1 3 -5 -2 -3 74% 75% 71% 148 147 149 24% 29% 17% 2 2 0 2 1 1 0 +1 -1
chamber
0.58 0.45 0.79 156 135 194 9 4 5 / 17 12 5 / 5 4 1 -8 -8 0 53% 58% 43% 99 99 100 22% 19% 33% 3 2 1 4 2 2 -1 0 -1
sage
0.56 0.62 0.44 128 123 138 6 4 2 / 15 9 6 / 10 8 2 -9 -5 -4 58% 67% 43% 102 94 114 34% 40% 29% 0 0 0 4 3 1 -4 -3 -1
All
Attack
Defend
R ACS K D A +/– KAST ADR HS% FK FD +/–
phoenix jett
1.73 1.91 1.66 363 366 371 61 30 31 / 28 11 17 / 10 2 8 +33 +19 +14 80% 80% 80% 218 199 234 34% 34% 34% 10 5 5 4 2 2 +6 +3 +3
kayo skye
1.09 1.00 1.11 244 212 250 34 14 20 / 34 15 19 / 17 10 7 0 -1 +1 78% 80% 76% 151 119 177 25% 22% 27% 7 3 4 5 2 3 +2 +1 +1
chamber astra
1.05 1.11 0.97 206 213 196 33 16 17 / 30 11 19 / 15 7 8 +3 +5 -2 73% 80% 68% 130 136 125 27% 31% 24% 6 3 3 8 4 4 -2 -1 -1
astra killjoy
0.96 1.01 0.93 175 162 196 28 11 17 / 29 12 17 / 15 9 6 -1 -1 0 80% 90% 72% 117 108 125 20% 14% 26% 1 0 1 1 0 1 0 0 0
fade breach
0.94 1.16 0.79 175 199 144 25 11 14 / 33 15 18 / 20 12 8 -8 -4 -4 71% 75% 68% 113 138 93 20% 19% 22% 0 0 0 3 1 2 -3 -1 -2
R ACS K D A +/– KAST ADR HS% FK FD +/–
viper killjoy
1.08 1.30 0.78 197 230 152 34 23 11 / 31 16 15 / 11 6 5 +3 +7 -4 80% 84% 75% 133 161 98 25% 28% 20% 2 2 0 2 0 2 0 +2 -2
astra
0.90 1.05 0.71 227 248 193 37 24 13 / 37 19 18 / 7 3 4 0 +5 -5 62% 64% 60% 139 150 126 20% 19% 21% 4 1 3 3 2 1 +1 -1 +2
chamber jett
0.84 0.81 0.92 218 224 232 34 18 16 / 38 23 15 / 9 6 3 -4 -5 +1 60% 64% 55% 135 139 129 31% 32% 28% 10 7 3 8 4 4 +2 +3 -1
fade
0.77 0.66 0.88 215 182 253 30 14 16 / 39 21 18 / 10 4 6 -9 -7 -2 71% 72% 70% 143 119 173 29% 26% 32% 5 2 3 6 3 3 -1 -1 0
sage breach
0.70 0.72 0.65 151 160 147 19 12 7 / 36 20 16 / 23 13 10 -17 -8 -9 69% 76% 60% 113 115 111 33% 36% 30% 0 0 0 5 4 1 -5 -4 -1
14
South Built Esports
7 / 5 / 2
Haven
54:06
Stream Raiders Nacague
5 / 7 / 0
12
SBE
NCG
1
1-0
2
2-0
3
2-1
4
3-1
5
3-2
6
3-3
7
4-3
8
5-3
9
5-4
10
6-4
11
7-4
12
7-5
13
7-6
14
7-7
15
7-8
16
7-9
17
8-9
18
9-9
19
10-9
20
11-9
21
11-10
22
11-11
23
11-12
24
12-12
SBE
NCG
25
13-12
26
14-12
All
Attack
Defend
R ACS K D A +/– KAST ADR HS% FK FD +/–
jett
1.75 1.56 1.94 400 348 454 39 18 21 / 19 9 10 / 5 2 3 +20 +9 +11 85% 85% 85% 240 188 293 36% 30% 43% 7 4 3 3 2 1 +4 +2 +2
killjoy
1.10 1.12 1.07 213 207 220 19 9 10 / 16 7 9 / 7 4 3 +3 +2 +1 92% 100% 85% 147 144 149 19% 15% 24% 1 0 1 1 0 1 0 0 0
astra
0.91 1.11 0.70 191 239 144 18 12 6 / 19 8 11 / 12 5 7 -1 +4 -5 73% 77% 69% 129 150 108 27% 29% 25% 2 2 0 5 3 2 -3 -1 -2
skye
0.75 0.91 0.59 174 188 161 14 8 6 / 20 9 11 / 12 6 6 -6 -1 -5 69% 69% 69% 104 104 103 24% 26% 22% 3 1 2 3 1 2 0 0 0
breach
0.69 0.80 0.59 133 142 124 10 4 6 / 20 10 10 / 11 7 4 -10 -6 -4 69% 69% 69% 98 116 80 10% 8% 13% 0 0 0 1 0 1 -1 0 -1
R ACS K D A +/– KAST ADR HS% FK FD +/–
killjoy
1.13 1.37 0.88 185 198 173 19 11 8 / 16 7 9 / 3 1 2 +3 +4 -1 81% 85% 77% 131 144 118 19% 22% 17% 1 1 0 2 0 2 -1 +1 -2
jett
1.11 1.17 1.05 279 307 252 25 14 11 / 21 11 10 / 4 2 2 +4 +3 +1 65% 69% 62% 161 177 144 35% 40% 26% 7 5 2 4 2 2 +3 +3 0
astra
0.96 1.10 0.81 203 246 161 20 13 7 / 21 10 11 / 5 1 4 -1 +3 -4 54% 62% 46% 121 132 111 14% 13% 16% 2 1 1 2 1 1 0 0 0
breach
0.84 0.82 0.86 173 194 153 13 8 5 / 21 11 10 / 13 5 8 -8 -3 -5 77% 85% 69% 122 133 110 33% 34% 30% 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0
fade
0.81 0.54 1.07 207 139 275 17 5 12 / 21 10 11 / 6 3 3 -4 -5 +1 69% 69% 69% 140 94 186 33% 21% 41% 3 0 3 4 2 2 -1 -2 +1
Head-to-head
Past Matches
Comments:
Hide Pre-match
Threaded Linear
#1
Pikmin
7
Frags
+

SBE BETTTER WIN THIS
BUT SR also very good rn
really wanna see SBE win mann :c

#2
definitioNvlrt
-2
Frags
+

NCG ez

#3
LabO_
5
Frags
+

I think SBE's gonna win this. They're just rough rn with the roster change but they'll bounce back c:

#4
Blanc_cataloq
1
Frags
+

They better not fckin stream this on discord again!!!, 😂 . Btw SRN should get KellyS, swap with maxC

#5
sosabaaby
3
Frags
+

lesgo georgy

#6
Lyze
0
Frags
+

where to watch?

#7
Mikko
-1
Frags
+

What is the score, guys?

#9
_Kolibri
-1
Frags
+

in 8:30 to moscow ,start match

#8
Blanc_cataloq
-2
Frags
+

Shady asss tournament. Only discord + No stream 😂 this arrange by PePegaLul?

#10
Lyze
-4
Frags
+

Nakatikim 👅💦 ka na ba 🫵👶 ng tigdalawang ✌️🙏 pisong💸💲 takoyaki? ⛹️‍♀️🎾Dito sa 👆🌍📍Taguig City 🇵🇭🌍matatagpuan 👀😱 ang isang 🏪🛍️👝 tindahan ng 👵🚂🏚️ abot-kayang takoyaki! 🍡🍢😛Tatlong 🥢🫕 klase ang 🥹🤯 palaman ng 🤖🙊takoyaki nila rito: 🫧💞mayroong may 🎃🥵gulay, cheese,🫰🤺 at ang best-seller 🏆🍾nila na may 🌭 palamang 👁️🫦👁️ hatdog. 🌭🌶️Ayon kay ate🧏‍♀️🗣️, aabot sa🦾🙌 dalawang 💯💯libung pirasong💥🎉 takoyaki 💦🙊nagagawa 💔👣nila kada🤜🤛 araw. Piniprito 🤳💅ang takoyaki 🛀💇nila rito 🤸🤸at may sawsawan 🌊🌅na suka 🤢🤮 o yung🐴🍆 matamis na 🦼🙅sauce. Mabenta🥰 ang tigdalawang 👉👌pisong takoyaki 🧑‍🍼🏵️lalo na 🐖🪓sa mga 👹😈estyudante dahil malapit😶‍🌫️🫠 lamang ito sa 👽🕳️tatlong eskwelahan.💫🫁 Syempre 🫶👅sinubukan 👯👯‍♂️din natin👍👍 ito! Para sa🫴🍒 akin 'tong dalawang🤏🍑 piso pwede 🤾🧔🏿‍♂️ na siya pan-tawid 🥵🦠 gutom. Para sa 🦴👏mga nais na makatikim🤲💅 ng pinakamurang 💁✨takoyaki sa 😩🤯buong mundo,🤵👰 matatagpuan 🍄🐽lamang ito sa 🪬👅🪬likod ng🤓🦥 Taguig City Hall of Justice 🃏🏘️sa Brgy. Upper Bicutan 🏟️👾sa Taguig City!💃💃

#20
rosso4000
0
Frags
+

Nakatikim na ba kayo ng pinoy style ramen? Dito sa Malate sa Maynila, matatagpuan ang isang tindahan ng ramen na mura na, masarap pa. Blockbuster palagi ang pila ng customer sa tindahan ng ramen na ito. Kakaiba kasi ang istilo nila sa pagluluto ng ramen. Niluluto kasi nila ito gamit ang kahoy kaya lasang usok ang sabaw ng kanilang ramen. Beef ang flavor ng ramen nila dito. Meron din namang ramen na may kasamang bulalo. 85 pesos ang presyo ng kanilang ramen. Pwede ka ring umorder ng kanin at itlog dahil masarap siyang iulam. Syempre, tinikman din natin siya. Para sa halagang 85 pesos, sulit na siya sa dami ng sahog na baka kaso, medyo maalat lang ang sabaw niya. Pero kung bitin ka pa din sa sabaw, wala ka dapat ipag alala dahil unlimited ito. Ikaw mismo ang pwedeng magbuhos ng sabaw sa mangkok ng ramen mo mula sa kanilang mahiwagang takure. 24/7 ang operasyon ng ramen store na ito. Para sa mga nais matikman ang pinoy style ramen na ito, matatagpuan lamang ito sa bahagi ng Maria Orosa street, sa Malate sa lungsod ng Maynila.

#11
_Kolibri
1
Frags
+

stream : https://www.twitch.tv/lunwert?sr=a

#12
Lulwy
0
Frags
+

can i ask, whys' there a Russian streaming an all phillipines tournament

#13
_Kolibri
0
Frags
+

They broadcast the tournament in Discord))))))

#17
Seulgi
0
Frags
+

because the tournament is broadcasted on discord lol

#14
jeb
0
Frags
+

I wanna watch but the stream is soooooo bad 😞

#15
BARRYALLEN
0
Frags
+

SR trolling, No need to watch

#16
Sweetmare
0
Frags
+

1080p btw

#18
LabO_
0
Frags
+

Sheesh georgy went wild!!

#19
jeb
0
Frags
+

Georgy is a really good duelist.. I wonder why he was struggling to find teams before SBE..

#22
Blanc_cataloq
1
Frags
+

He played like rank before SBE. Now, he bacc to his form

#21
rosso4000
0
Frags
+

oh damn thats the georgy i know

#23
EarthABC
0
Frags
+

Georggyyy 39 Kill 😲

  • Preview
  • Edit
› check that that your post follows the forum rules and guidelines or get formatting help
Sign up or log in to post a comment